Rejestracja

Preferujemy rejestrację internetową, poprzez wypełnienie formularza w “Rejestracja”. Autorów prac naukowych prosimy o dołączenie krótkiego streszczenia referatu. Istnieje również możliwość wypełnienia tradycyjnej karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres:

Politechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Gmach Mechaniki, pok. 5

lub drogą e-mailową: konferencja@bke2020.pl

Informacje o przebiegu przygotowań konferencji będą umieszczane na niniejszej stronie internetowej w zakładce komunikaty.

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w Gali Jubileuszu 50-lecia Instytutów,
 • druk wyróżnionych referatów w czasopismach naukowo-technicznych,
 • koszty noclegów,
 • koszty wyżywienia,
 • obsługę konferencji,
 • imprezy towarzyszące,

i wynosi 1850 zł dla osób dokonujących opłaty przed 20.04.2020 lub 2000 zł dla pozostałych osób, które dokonają opłaty po 20.04.2020 r. Pojedyncza opłata umożliwia prezentację oraz późniejszą publikację tylko jednego artykułu.

Zgłoszenie referatu

Po wstępnej akceptacji streszczenia referatu, pełne wersje należy umieścić w systemie EasyChair pod poniższym linkiem.

Zgłoszenie pełnego tekstu artykułu

Referaty konferencyjne powinny zostać napisane w języku angielskim i być sformowatowane według wytycznych zebranych w poniższym szablonie.

Szablon BKE2020

Wytyczne dla autorów

 1. Termin nadsyłania streszczeń: 06.03.2020 r.
 2. Nieprzekraczalny termin zgłaszania pełnych tekstów 01.05.2020 r.
 3. Dane o wszystkich Autorach muszą być kompletne (wszystkie dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji Autorów);
 4. Autorzy mogą na wstępie deklarować, do których czasopism aspirują;
 5. W przypadku Przeglądu Elektrotechnicznego, artykuł należy przygotować ściśle według wskazań Redakcji (Wzór PE). Należy pamiętać, że do publikacji przyjmowane są jedynie prace o objętości, co najmniej, czterech stron (liczba stron parzysta);
 6. W przypadku publikacji w innych czasopismach, prosimy o przygotowanie prac, zgodnie z formatką Konferencji (bazującą na IEEE) Szablon BKE2020;
 7. Objętość artykułu nie może być mniejsza niż 4 strony oraz większa niż 8 stron;
 8. Artykuły zostaną poddane dwóm recenzjom w trybie „double blind”. Po recenzjach, Autorzy będą mieli 10 dni na wprowadzenie poprawek/ustosunkowanie się do uwag Recenzentów;
 9. Możliwość publikacji w danym czasopiśmie zależy od opinii Recenzentów (w większości są to Recenzenci wskazywani przez Czasopismo);
 10. Wszystkie prace zostaną zweryfikowane w systemie antyplagiatowym. Jedynie artykuły nie budzące zastrzeżeń będą mogły być opublikowane;
 11. Bardzo prosimy o przygotowanie tekstów poprawnych pod względem stosowanego technicznego języka angielskiego;
 12. Stosowanie cytowań „zbędnych”, nie powiązanych z treścią artykułu może być przyczyną otrzymania negatywnej recenzji;
 13. Stosowanie nadmiernej liczby cytowań traktowane jest obecnie jako czynnik negatywny.