Zawiadamiany, że w dniach 17 ÷ 18 czerwca 2020 r. odbędzie się:

Konferencja Naukowo-Techniczna

„ Badania i Kształcenie w Elektrotechnice”

Terminarz konferencji:

do 06.03.2020 – nadsyłanie kart zgłoszeń (lub rejestracja online) oraz streszczeń referatów,
do 06.04.2020 – wstępna akceptacja zgłoszeń,
do 11.05.2020 – nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
do 12.06.2020 –  Program Obrad oraz informacje o konferencji.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych z okazji 50 – lecia działalności Instytutów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W pierwszej części (17.06) odbywającej się w Politechnice Warszawskiej planowane są wystąpienia i prezentacje związane z podsumowaniem oraz aktualną i przyszłą działalnością Instytutów. Tego samego dnia, w Łochowie odbędzie się Uroczysta Gala 50-lecia.
W drugiej części Konferencji (18.06) planowana jest organizacja sesji naukowych, w ramach których prezentowane będą wystąpienia przedstawicieli przemysłu, ekspertów zajmujących się upowszechnianiem działalności naukowej oraz naukowców. Tematyka prac jest ściśle związana z działalnością Instytutów i obejmuje między innymi:

 • zagadnienia wytwarzania, przesyłu i przetwarzania energii elektromagnetycznej;
 • metody analizy i syntezy zjawisk i urządzeń wykorzystywanych w energetyce;
 • nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w zakresie elektroenergetyki;
 • elementy i przekształtniki energoelektroniczne, sterowanie i przetwarzanie sygnałów w energoelektronice,
 • urządzenia energoelektroniczne;
 • automatykę napędu elektrycznego;
 • teorię sterowania;
 • elektromobilność;
 • technikę wysokich napięć;
 • kompatybilność elektromagnetyczną;
 • materiałoznawstwo elektrotechniczne.

Termin nadsyłania pełnych tekstów prac upływa 11.05.2020. Dodatkowe informacje wraz z opisem sposobu przygotowania referatu podano w zakładce „dla Autorów”. Spośród wyróżnionych prac Komitet Naukowy wyłoni najlepsze, które zostaną skierowane do publikacji w czasopismach o punktacji w zakresie 20 ÷ 100 pkt., z listy MNiSW:

 • Przeglądzie Elektrotechnicznym,
 • Archives of Electrical Engineering,
 • International Journal of Electronics and Telecommunications,
 • Opto-Electronics Review
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences