W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą:

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński <andrzej.dzielinski@ee.pw.edu.pl>, Przewodniczący
  • dr hab. inż. Jacek Starzyński <jstar@ee.pw.edu.pl>, Wiceprzewodniczący
  • dr hab. inż. Sylwester Robak <sylwester.robak@ien.pw.edu.pl>, Wiceprzewodniczący
  • dr hab. inż. Łukasz Nogal <lukasz.nogal@ien.pw.edu.pl>
  • dr hab. inż. Marcin Wesołowski <marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl
  • dr inż. Konrad Sobolewski <Konrad.Sobolewski@pw.edu.pl>
  • dr inż. Bogdan Dziadak <bogdan.dziadak@ee.pw.edu.pl>
  • dr inż. Waldemar Graniszewski <waldemar.graniszewski@ee.pw.edu.pl>
  • dr inż. Adam Milczarek <adam.milczarek@ee.pw.edu.pl>
Za obsługę techniczną strony oraz systemu zgłoszeń EasyChair odpowiada Karol Kurek <karol.kurek@ien.pw.edu.pl>