Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej jest instytucją trwale zaangażowaną w działalność naukową, dydaktyczną i wdrożeniową, zwłaszcza w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla szeroko rozumianej elektroenergetyki. Od początku działalność Instytutu związana jest z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz konwersji energii. Aktualnie w Instytucie prowadzone są interdyscyplinarne badania i kształcenie na światowym poziomie. Efekty działalności Pracowników Instytutu były wielokrotnie doceniane, zarówno w zakresie wyników badań naukowych, jak i realizacji zaawansowanych projektów. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.ien.pw.edu.pl, gdzie zaprezentowano szczegóły działalności Instytutu Elektroenergetyki.

Instytut prowadzi szeroką działalność naukową i dydaktyczną w ramach Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W jego obszarze zainteresowań naukowo-technicznych znajduje się wiele zagadnień badawczych leżących na granicy pomiędzy klasyczną elektrotechniką, a nowoczesną informatyką: poczynając od technik wysokonapięciowych, poprzez akwizycję i przetwarzanie danych pomiarowych, aż do zaawansowanych problemów inżynierii oprogramowania. W Instytucie prowadzone są liczne międzynarodowe i krajowe projekty naukowo-badawcze. Działalność Instytutu omówiono na stronie www.iem.pw.edu.pl.

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej jest wiodącą w skali międzynarodowej jednostką naukowo-badawczą i edukacyjną w dziedzinach energoelektroniki, napędu elektrycznego i automatyki. Działalność naukowa Pracowników Instytutu owocuje wieloma projektami naukowymi finansowanymi ze środków krajowych i międzynarodowych, licznymi publikacjami w prestiżowych czasopismach i na najważniejszych konferencjach światowych oraz wdrożeniami opracowanych rozwiązań. Pracownicy Instytutu byli również wielokrotnie nagradzani za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych. Strona internetowa Instytutu: http://www.isep.pw.edu.pl